Tìm kiếm...

Màng lọc RO (9 sản phẩm)

Màng lọc RO công nghiệp Dow Filmtec 8040
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 15.000.000đ
Giá bán: 14.000.000đ -7%
Màng RO ROTEC
200.000đ
220.000đ-9%
Màng RO ROTEC
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 220.000đ
Giá bán: 200.000đ -9%
Màng lọc RO Dow Filmtec chính hãng
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 600.000đ
Giá bán: 560.000đ -7%
Màng lọc RO công nghiệp Vontron 4021
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 4.300.000đ
Giá bán: 4.100.000đ -5%
Màng RO CSM Toray Nhật Bản
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 650.000đ
Giá bán: 600.000đ -8%
Màng lọc RO công nghiệp LG SW-440-R
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 4.900.000đ
Giá bán: 4.700.000đ -4%
Màng lọc RO công nghiệp Dow Filmtec 4040
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 6.000.000đ
Giá bán: 5.300.000đ -12%
Màng lọc RO công nghiệp Vontron 8040
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 8.700.000đ
Giá bán: 8.500.000đ -2%
Màng lọc RO công nghiệp LG BW-4040
Mã sản phẩm:
Giá thị trường: 5.300.000đ
Giá bán: 4.900.000đ -8%
Hotline
093 345 55 66
Zalo
093 345 55 66
Viber
093 345 55 66
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=A3hKLwItZmc
Twitter
Facebook
http://facebook.com/103345311401815
Facebook
http://facebook.com/103345311401815
Instagram