Tìm kiếm...

Lọc nước giếng khoan (21 sản phẩm)

Hệ thống lọc nước giếng khoan GQB1-04C, công suất 2000 lít/giờ.
Mã sản phẩm: GQB1-04C
Giá thị trường: 14.000.000đ
Giá bán: 14.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 1500 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm tạp chất hữu cơ
 • Lọc sạch, loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn hơn 5 micron trong nước.
 • Hệ thống cột lọc Inox, siêu bền, an toàn tuyệt đối..
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp QTR-N03CRA, công suất 2000 lít/giờ
Mã sản phẩm: QTR-N03CRA
Giá thị trường: 90.000.000đ
Giá bán: 90.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 2000 lít/giờ
 • Lọc nước giếng khoan tạo nước tinh khiết đạt chuẩn QCVN 6-1: 2010/BYT.
 • Vận hành tự động
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước phèn HNA-02IT, công suất 250 lít/giờ
Mã sản phẩm: HNA-02IT
Giá thị trường: 13.000.000đ
Giá bán: 13.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 250 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm phèn
 • Trang bị lõi lọc UF, lọc sạch vượt trội, loại bỏ 99% vi khuẩn vi rút có trong nước.
 • Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan DBI-02CT, công suất 1000 lít/giờ
Mã sản phẩm: DBI-02CT
Giá thị trường: 15.000.000đ
Giá bán: 15.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 1000 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm tạp chất hữu cơ
 • Lọc sạch, loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn hơn 5 micron trong nước.
 • Cột lọc Composite siêu nhẹ, siêu bền, an toàn tuyệt đối với sức khỏe.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan HDU-02CT, công suất 2000 lít/giờ
Mã sản phẩm: HDU-02CT
Giá thị trường: 20.000.000đ
Giá bán: 20.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 2000 lít/giờ.
 • Xử lý nước nhiễm Asen, các chất hữu cơ độc hại có trong nước.
 • Loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, cặn bẩn có kích thước lớn hơn 5 micron trong nước.
 • Cột lọc Composite siêu nhẹ, siêu bền, an toàn tuyệt đối với sức khỏe.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan HTI-02IT, công suất 2000 lít/giờ.
Mã sản phẩm: HTI-02IT
Giá thị trường: 20.000.000đ
Giá bán: 20.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 2000 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm phèn, nước nhiễm vi khuẩn Coliform và E.coli.
 • Lọc sạch, loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn có trong nước.
 • Cột lọc Inox, siêu bền, an toàn tuyệt đối.
 • Nước sau xử lý đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan VTK-G03I
Mã sản phẩm: VTK-G03I
Giá thị trường: 18.000.000đ
Giá bán: 18.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 1000 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm phèn sắt và Mangan
 • Lọc sạch, loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn có trong nước.
 • Nước sau xử lý đạt chuẩn nước sinh hoạt QCV QCVN 01-1:2018/BYT của bộ y tế.
 • Bảo hành 1 năm.
Khuyến mãi

 
Hệ thống lọc nước giếng khoan VTK-G02I, công suất 250 lít/giờ
Mã sản phẩm: VTK-G02I
Giá thị trường: 32.000.000đ
Giá bán: 32.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 250 lít/giờ
 • Xử lý toàn điện các vấn đề của nước, tạo nước tinh khiết.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y Tế
 • Vận hành tự động, tiện lợi, an tâm khi sử dụng
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp DLA-N03IA, công suất 5000 lít/giờ
Mã sản phẩm: DLA-N03IA
Giá thị trường: 350.000.000đ
Giá bán: 350.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 5000 lít/giờ.
 • Lọc nước giếng khoan tạo nước tinh khiết.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y Tế.
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp NBI-N03IT, công suất 3000 lít/giờ
Mã sản phẩm: NBI-N03IT
Giá thị trường: 410.000.000đ
Giá bán: 410.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 4000 lít/giờ
 • Xử lý nước giếng khoan nhiễm Asen, làm mềm nước,
 • Tạo nước tinh khiết uống trực tiếp, đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y Tế
 • Toàn bộ hệ thống được làm từ chất liệu Inox, siêu bền, an toàn tuyệt đối với sức khỏe.
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan PYE-03CAR, công suất 500 lít/giờ
Mã sản phẩm: PYE-03CAR
Giá thị trường: 40.000.000đ
Giá bán: 40.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 500 lít/giờ
 • Xử lý toàn điện các vấn đề của nước, tạo nước tinh khiết.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y Tế
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan GDN1-02CAUF, công suất 1500 lít/giờ.
Mã sản phẩm: GDN1-02CAUF
Giá thị trường: 18.000.000đ
Giá bán: 18.000.000đ
 • Chức năng: Xử lý nước giếng khoan nhiễm kim loại nặng, loại bỏ hoàn toàn các tạp chất cặn bẩn trong nước.
 • Chất lượng nước sau lọc đạt chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT.
 • Trang bị màng lọc UF, lọc sạch vượt trội
 • Hệ thống cột lọc composite siêu nhẹ, bền .
 • Bảo hành 1 năm
Hệ thống máy lọc nước phèn VTK-G03 - Chuyên xử lý nước giếng khoan nhiễm phèn
Mã sản phẩm: VTK-G03
Giá thị trường: 18.000.000đ
Giá bán: 18.000.000đ
 • Chức năng: Chuyên xử lý nước giếng khoan cho các khu vực nhiễm phèn nặng.
 • Chất lượng nước sau lọc đạt chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT
 • Hệ thống 3 cột lọc công suất lớn, phù hợp với gia đình đông thành viên.
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan VTK-G02, công suất 500 lít/giờ
Mã sản phẩm: VTK-G02
Giá thị trường: 40.000.000đ
Giá bán: 40.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 500 lít/giờ
 • Xử lý toàn diện các vấn đề của nước, tạo nước tinh khiết.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y Tế
 • Vận hành hoàn toàn tự động
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp DNAI-03CA, công suất 2000 lít/giờ.
Mã sản phẩm: DNAI-03CA
Giá thị trường: 130.000.000đ
Giá bán: 130.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 2000 lít/giờ
 • Xử lý nước giếng khoan thành nước tinh khiết, uống trực tiếp.
 • Đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT
 • Bảo hành 1 năm
Hệ thống lọc nước giếng khoan GQT-03C
Mã sản phẩm: GQT-03C
Giá thị trường: 25.000.000đ
Giá bán: 25.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 2000 lít/giờ
 • Chuyên xử lý nước giếng khoan nhiễm đá vôi nặng.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y Tế
 • Vận hành hoàn toàn tự động
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan GLS1-03C, công suất 1000 lít/giờ
Mã sản phẩm: GLS1-03C
Giá thị trường: 80.000.000đ
Giá bán: 80.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 1000 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm Chì, nước cứng, các tạp chất hữu cơ hòa tan.
 • Trang bị đèn UV, diệt khuẩn nước hiệu quả.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1: 2010/BYT
 • Hệ thống vận hành tự động, tiện lợi khi sử dụng.
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan VTK-G02A Autoval
Mã sản phẩm: VTK-G02A
Giá thị trường: 22.000.000đ
Giá bán: 22.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 1000 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm phèn sắt, Asen.
 • Lọc sạch, loại bỏ các tạp chất, cặn bẩn có trong nước.
 • Nước sau xử lý đạt chuẩn nước sinh hoạt QCV QCVN 01-1:2018/BYT của bộ y tế.
 • Hệ thống vận hành tự động, tiện lợi khi sử dụng.
 • Bảo hành 1 năm.
Khuyến mãi

 
Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp BPH-N03CT, công suất 3000 lít/giờ
Mã sản phẩm: BPH-N03CT
Giá thị trường: 300.000.000đ
Giá bán: 300.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 3000 lít/giờ
 • Xử lý toàn điện các vấn đề của nước, tạo nước tinh khiết.
 • Nước sau lọc đạt chuẩn nước uống QCVN 6-1: 2010/BYT của Bộ Y Tế
 • Bảo hành 1 năm.
Hệ thống lọc nước giếng khoan VTK-G03A, Giá tốt tại VITEKO
Mã sản phẩm: VTK-G03A
Giá thị trường: 22.000.000đ
Giá bán: 22.000.000đ
 • Công suất lọc đạt 1000 lít/giờ
 • Xử lý nước nhiễm kim loại nặng, nước cứng.
 • Nước sau xử lý đạt chuẩn nước sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.
 • Bảo hành 1 năm.

I.Hướng dẫn cách chọn mua chuẩn hệ thống lọc nước giếng khoan

Trong hơn 5 năm qua, VITEKO đã thực hiện lắp đặt hàng nghìn công trình lọc nước giếng khoan cho các cá nhân và hộ gia đình. Khi tiếp xúc với khách hàng, chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều người gần như không có kiến thức, hiểu biết về hệ thống lọc nước, dẫn đến sai lầm trong khâu chọn mua và vận hành.

Cần phải biết rằng, không có một máy lọc nước giếng khoan nào áp dụng được cho tất cả các nguồn nước. Tùy vào tình trạng ô nhiễm, chất ô nhiễm cũng như nồng độ mà hệ thống xử lý cũng sẽ khác nhau.

Một đơn vị lắp đặt, xử lý nước giếng khoan tốt, thường sẽ tiến hành theo các bước:

 • Tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm nước để biết được thành phần cũng như nồng độ các chất ô nhiễm

 • Lên các phương án xử lý, báo giá chi phí lắp đặt với khách hàng

 • Tiến hành lắp đặt

 • Bàn giao hệ thống.

Đứng trên cương vị người mua hàng, trong từng giai đoạn trên bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

1.Đối với giai đoạn xét nghiệm mẫu nước

Xét nghiệm mẫu nước trước khi xử lý rất quan trọng, cần phải biết được bạn đang đối mặt với vấn đề gì thì mới có thể xử lý hiệu quả.

Hiện nay nhiều đơn vị trên thị trường, bán các bộ lọc nước giếng khoan được thiết lập sẵn, đây là các cột đã được đổ sẵn các vật liệu để xử lý một số chất ô nhiễm phổ biến trong nước. Cách làm này mang đến sự tiện lợi, tuy nhiên không hiệu quả. Tùy vào từng khu vực mà các chất ô nhiễm sẽ khác nhau, việc xác định đươc thành phần, cũng như nồng độ các chất là rất quan trong để có được một hệ thống xử lý nước giếng khoan tốt.

Ví dụ như: Nếu nước giếng có tính axit tự nhiên, đồng thời nhiễm phèn sắt. Rất nhiều hệ thống lọc sắt không thể xử lý sắt nếu nước có tính axit và do đó nước cần phải được xử lý axit trước khi được xử lý sắt.
 

xét nghiệm mẫu nước giếng khoan trước khi xử lý
Xét nghiệm nước là bước quan trọng để có một hệ thống lọc nước giếng khoan tốt

Tóm lại: Bạn cần yêu cầu các đơn vị tiến hành xét nhiệm mẫu nước. Phân tích nước để biết được các chất ô nhiễm là rất quan trọng. Không thể có được một hệ thống xử lý nước tốt nếu không thể biết các chất cần phải được xử lý.

2. Giai đoạn lên phương án, báo giá, chi phí.

Tùy thuộc vào nhu cầu, chi phí, vị trí lắp đặt của khách hàng, các đơn vị lọc nước sẽ lên các phương án xử lý khác nhau.

Đứng trên cương vị là khách hàng, trong giai đoạn này bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Các phương án xử lý nước như thế nào? Xử lý những gì? Cam kết chất lượng nước sau lọc của từng phương án?

 • Cấu tạo của hệ thống lọc, gồm các thiết bị, vật liệu lọc gì? Nguồn gốc xuất xứ, khối lượng sử dụng? Biết được các thông tin này rất quan trọng. Các vật liệu, thiết bị có nguồn gốc xuất xứ khác nhau thì giá thành, chất lượng, tuổi thọ cũng sẽ khác nhau.

 • Chính sách bảo hành, bảo trì.

3. Giai đoạn tiến hành lắp đặt

Khách hàng nên kiểm tra số lượng, loại, nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị, vật liệu lọc xem có đúng với cam kết trong bảng báo giá mà đơn vị đã gửi trước đó không?

4.Giai đoạn bàn giao hệ thống

Khách hàng cần phải yêu cầu đơn vị lắp đặt tiến hành xét nghiệm mẫu nước sau lọc, đảm bảo kết quả đúng với cam kết ban đầu.

Cần phải lưu ý rằng, không có hệ thống nào tốt cho mọi nguồn nước, tùy thuộc vào tình trạng ô nhiễm khác nhau mà hệ thống xử lý sẽ khác nhau.

II.Tại VITEKO chúng tôi chuyên thiết kế các bộ lọc nước giếng khoan, lọc nước phèn phù hợp nhất với nguồn nước, cũng như khả năng tài chính của khách hàng.

Tùy vào đặc điểm của từng khu vực, vùng miền, tình trạng ô nhiễm nước giếng khoan cũng sẽ khác nhau, do đó không có một hệ thống lọc nào có thể dùng chung cho tất cả. Để có được một hệ thống lọc nước giếng khoan tốt, việc quan trọng phải làm là xác định thành phần, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước. Cần phải biết mình đang đối mặt với vấn đề nào thì mới có thể xử lý hiệu quả được.

1. Tại VITEKO chúng tôi tiến hành phân tích mẫu nước giếng khoan, xác định các chất ô nhiễm, cũng như nồng độ của chúng từ đó có phương án xử lý hiệu quả.

Quy trình 5 bước của VITEKO sau khi tiếp nhận đơn hàng xử lý nước giếng khoan từ phía khách hàng

quy trình lặt hệ thống lọc nước giếng khoan tại VITEKO


Bước 1: Tiến hành lấy mẫu nước – thu thập thông tin

 • Đối với khách hàng ở khu vực Hà Nội – Hồ Chí Minh: Kỹ thuật của VITEKO sẽ đến địa chỉ của khách hàng để lấy mẫu nước, thu thập các thông tin như: nhu cầu, mục đích sử dụng nước hằng ngày, số lượng thành viên trong gia đình, đường ống, vị trí lắp đặt, mức giá mong muốn. Giải đáp thắc mắc của khách hàng nếu có.

 • Đối với khách hàng ở khu vực khác: Quá trình thu thập thông tin sẽ được thực hiện qua điện thoại. Sau đó khách hàng sẽ gửi mẫu nước về địa chỉ công ty.

Bước 2: Tiến hành phân tích mẫu nước giếng khoan của khách hàng.

VITEKO sẽ thực hiện các xét nghiệm để xác định thành phần, nồng độ các chất ô nhiễm có trong mẫu nước giếng khoan.

Bước 3: Xây dựng hệ thống lọc nước giếng khoan

Dựa vào kết quả xét nghiệm mẫu nước, cùng với các thông tin đã thu thập, đội ngũ kỷ thuật VITEKO sẽ tiến hành lên phương án xây dựng các hệ thống xử lý nước giếng khoan. Đảm bảo về khả năng xử lý, loại bỏ các chất ô nhiễm, phù hợp với nhu cầu mức giá mong muốn của khách hàng.

Bước 4: Gọi điện báo giá các phương án triển khai, tư vấn ưu nhược điểm của từng phương án.

Sau khoảng 3-4 ngày kể từ khi nhận được mẫu nước, VITEKO sẽ gửi mẫu phân tích nước, báo giá các hệ thống lọc nước giếng khoan, tư vấn ưu nhược điểm của từng hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong khâu lựa chọn.

Bước 5: Triển khai lắp đặt, hướng dẫn vận hành, kiểm tra mẫu nước sau khi xử lý.

Sau khi đã chốt được phương án, thời gian triển khai với khách hàng, Kỹ thuật VITEKO sẽ đến địa chỉ khách hàng để lăp đặt, bàn giao hướng dẫn sử dụng vận hành. Tiến hành kiểm tra chất lượng nước sau khi đã được xử lý qua hệ thống lọc nước giếng khoan.

2.Tại VITEKO, chúng tôi thiết kế các hệ thống xử lý nước giếng khoan tốt nhất trong mức giá khách hàng mong muốn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, lắp đặt các máy lọc nước ion kiềm, máy lọc nước RO, thi công các công trình xử lý nước công nghiệp, gia đình. VITEKO tự tin rằng có thể thiết kế giúp khách hàng hệ thống xử lý nước giếng khoan tốt nhất. Đảm bảo về chất lượng cũng như giá thành.

a. Hệ thống lọc nước giếng khoan đáp ứng đúng nhu cầu, tiết kiệm chi phí

Dựa vào các thông tin như: mục đích, nhu cầu sử dụng nước, số lượng thành viên trong gia đình…chúng tôi thiết kế hệ thống xử lý nước giếng khoan với công suất phù hợp, tránh lãng phí.

VD: Nếu mục đích xử lý nước giếng khoan để phục vụ sinh hoạt, khách hàng chỉ cần 1 hệ thống có khả năng xử lý nước đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT, không cần phải trang bị hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT, điều này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

b. Giá nguyên vật liệu tại kho, rẻ nhất

Với nhiều năm hoạt động trong ngành lọc nước, VITEKO đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nhà sản xuất vật liệu lọc, linh kiên trong và ngoài nước. Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp, với số lượng lớn từ nhà sản xuất, hạn chế các khâu trung gian, đảm bảo giá rẻ nhất trước khi tới tay người tiêu dùng.
 

hệ thống lọc nước giếng khoan giá rẻ

c. Lựa chọn vật liệu, thiết bị phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu.

Tùy thuộc vào khả năng tài chính, nhu cầu, chúng tôi sẽ lựa chọn các vật liệu, thiết bị tốt nhất trong phạm vi tài chính mong muốn của khách hàng. VITEKO không cam kết sử dụng vật liệu, thiết bị lọc nước tốt nhất trên thị trường, tuy nhiên, chúng tôi cam kết sử dụng các vật liệu, thiết bị xử lý nước tốt nhất trong mức giá mà khách hàng mong muốn, đúng với cam kết trong hợp đồng.

VD: Hệ thống lọc nước giếng khoan sử dụng van tay và hệ thống sử dụng van tự động, về cơ bản thì khả năng xử lý nước sẽ như nhau ( khả năng xử lý nước phụ thuộc vào vật liệu lọc). Tuy nhiên sử dụng van tay sẽ rẻ hơn nhiều so với van tự động. Nhược điểm lớn nhất của van tay là khách hàng sẽ phải tiến hành vệ sinh cột lọc thủ công.

3. VITEKO cam kết chất lượng sản phẩm với khách hàng.

 • Hoàn tiền 100% nếu chất lượng nước giếng khoan sau khi xử lý không đạt được tiêu chuẩn cam kết trong hợp đồng.

 • Bồi thường gấp 10 lần nếu khách hàng phát hiện vật liệu, các thiết bị trong hệ thống là hàng giả, hàng nhái, không đúng với cam kết trong hợp đồng. VITEKO chỉ sử dụng các vật liệu, linh kiện chính hãng, xuất xứ rỏ ràng, đúng với bảng báo giá vật tư, thiết bị.

Nếu có nhu cầu lắp đặt các hệ thống lọc nước giếng khoan, hãy liên hệ với kỹ thuật VITEKO qua hotline: 093.345.5566 để được tư vấn trực tiếp.

Bộ lọc
Khoảng giá
Chất lượng nước sau lọc
Loại
Công suất hoạt động
Vận hành
Hotline
093 345 55 66
Zalo
093 345 55 66
Viber
093 345 55 66
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCyp4ZZplmmvGqwtLwIBHCUg
Twitter
Facebook
http://facebook.com/dienmayvitekovn
Facebook
http://facebook.com/dienmayvitekovn
Instagram