Cấu tạo lò sấy lạnh 1000 KG
Cấu tạo phần động cơ sấy bơm nhiệt của lò sấy lạnh 1000kg.​​​​​​